MUTUA MADRILEÑA

La completa renovació de la seu de la Mútua Madrilenya a la històrica seu del Passeig de la Castellana, va incloure un espai d'enorme versatilitat.

La singularitat de la reforma, amb espais limitats als forjats preexistents, va afegir complexitat a les sales de reunions, que havien de multiplicar-ne la polivalència sent panelables mitjançant envans mòbils, procurant maximitzar la sensació d'espais disponibles.

Es van dissenyar tota una mena de panells en retícules, que permetien una enorme flexibilitat de distribucions. Els plafons van incorporar una decoració exclusiva, composta per combinació de plafons acabats amb xapa d'acer lacada i acabats tèxtils, amb alts nivells d'absorció i aïllament acústic.