L'Oréal

És un espai d'última generació signat per Fenwick Iribarren Architects sota estrictes criteris mediambientals i de sostenibilitat.

Tots els espais de la nova seu s'han dissenyat al voltant de tres eixos clau: Go Flex, Go Tech i Go Well, amb l'objectiu de respondre a les necessitats d'un model híbrid de treball on els empleats no tenen un lloc fix , sinó que poden desplaçar-se al llarg del dia i instal·lar-se als espais que millor responguin a les seves necessitats. Per això es van dotar de 18 envans mòbils semiautomàtics dorma i 4 envans mòbils automàtics SKYFOLD

Així, l'edifici és una representació viva de l'ambició per generar un model de treball únic que ofereixi l'oportunitat als equips de tenir un impacte positiu i conscient.