Bacardi

Les grans empreses saben que unes oficines atractives amb disseny flexible, a més de fomentar un estil de treball més flexible i creatiu, atrauen millors candidats i serveixen per projectar a l'exterior els seus valors i identitat de marca.

Els espais de treball ja no són allò que eren. Queden lluny els dies de jornades monòtones en un cubicle gris.

Les grans empreses saben que unes oficines atractives amb disseny flexible, a més de fomentar un estil de treball més flexible i creatiu, atrauen millors candidats i serveixen per projectar a l'exterior els seus valors i identitat de marca.

En el cas d'aquestes oficines de Bacardí, els valors de la companyia, com l'excel·lència, la passió, la cura i la confiança s'expressen mitjançant un disseny dels interiors orientat a les persones.

Es buscava proveir la plantilla d'espais atractius, que promoguin diferents maneres de treballar, segons les necessitats de cada moment dels empleats (racons tranquils i insonoritzats per als que necessiten concentració, altres més oberts per a reunions més informals), afavorint els espais fluids, amb usos canviants.

La flexibilitat i integració decorativa van ser claus per a la incorporació dels envans mòbils acústics.