Envans Mòbils

  • Envà Mòbil Monodireccional

    Els Envans Mòbils Monodireccionals proporcionen una solució ideal en aquells espais que han de compartimentar-se de forma lineal, en una sola direcció.

    El seu emmagatzematge s'efectua en els extrems dels carrils i pot quedar vist o també ocult després de les portes d'un armari de paret.

  • Envà Mòbil Multidireccional

    El sistema d'Envans Mòbils Multidireccionals permet compartimentar un espai en qualsevol direcció, segons les característiques i dimensions de la sala.

    La seva gran versatilitat facilita que l'emmagatzematge pugui estar tant dins com fora de la sala en el lloc prèviament projectat. D'aquesta forma s'aconsegueix un aprofitament total de l'espai quan els panells romanen guardats.