Murs Mòbils

 • Mur Mòbil Monodireccional

  Els Murs Mòbils Monodireccionals són una solució òptima en espais que han de compartimentar-se en una sola direcció i que precisen d'un alt nivell d'aïllament acústic.

  El seu emmagatzematge s'efectua en els extrems dels carrils i pot quedar a la vista o ocult després de les portes d'un armari de paret.

 • Mur Mòbil Multidireccional

  Els murs Mòbils Multidireccionals permeten compartimentar un espai en qualsevol direcció, segons les característiques i dimensions de la sala i a més ofereixen un alt nivell d'aïllament acústic.

  La seva gran versatilitat facilita que l'emmagatzematge pugui estar tant dins com fora de la sala en el lloc prèviament projectat. D'aquesta forma s'aconsegueix un aprofitament total de l'espai quan els panells romanen guardats.

 • Murs Mòbils Semi-automàtics i Automàtics