Ejemplo de proyecto de oficinas

Assessoria acústica

Espais aliens als sorolls

Qualsevol recinte en el qual es desenvolupi una activitat genera sorolls en major o menor grau. Per aquest motiu, REITER li ofereix el Servei d'Assessoria Acústica, per a la seva tranquil·litat. Que els oferim:

1. MESURAMENTS ACÚSTICS

REITER disposa de l'equip tècnic i humà per poder dur a terme qualsevol tipus de mesurament acústic que vostè necessiti.
a. Càlcul d'aïllament acústic.
b. Càlcul de temps de reverberació TR60.
c. Nivells d'inmissió de màquines o activitats.

2. PROJECTES D'ENGINYERIA ACÚSTICA

a. Projectes d'aïllament acústic, per no molestar als seus veïns.
b. Projectes de condicionament acústic, perquè pugui desenvolupar la seva activitat sense “bullici” en el seu local.
c. Projectes de control de soroll, perquè les seves màquines de climatització i/o ventilació no molestin al seu local ni als seus veïns.

3. SUPERVISIÓ D'OBRES

a. Per verificar que la instal·lació s'està executant correctament.

Si vostè ho desitja, REITER li pot oferir un servei “claus en mà”, preocupi's d'altres temes, deixi'ns el soroll per a nosaltres.