En una sèrie de reformes que va encarar el Sindicat Unió General de Treballadors (UGT) a la seva nova seu a Barcelona estava inclosa la divisió de dues Sales de Reunions – situades en diferents plantes de l'edifici - amb l'objecte d'aprofitar al màxim els espais, dotant-los de flexibilitat i equipant-los amb un producte que asseguri la màxima estanqueïtat acústica.

Reiter va equipar aquestes sales amb dos envans mòbils R-1900, composts de 6 panells cadascun, per garantir que aquestes dues premisses –versatilitat i confort acústic – estiguessin assegurades.