El Viver d'Empreses de Toledo s'assenta en un solar de 2.000 m2 que la Cámara de Comercio e Industria de Toledo va adquirir per ampliar la llista d'aquest tipus de conjunts empresarials que existeixen a la província.

El Viver s'ha concebut com un espai perquè els projectes dels emprenedors tinguin les condicions idònies per donar els seus passos amb èxit i poder incorporar-se de la millor manera possible al teixit empresarial.

La centralització de nuclis de comunicació i serveis, desplega una planta lliure que garanteix una distribució per àrees i una compartimentació i disposició d'espais d'acord amb necessitats inconstants, fitant-se mitjançant paraments canviants que doten a l'edifici d'una òptima llibertat distributiva.

Aquesta versatilitat ha estat, sense dubtes, la major aportació de Reiter al projecte, atès que s'han implantat envans mòbils a manera de “parets lliscants” de dimensions de fins a 7,8 metres de longitud que es poden anar desplaçant perpendicularment a la façana aprofitant tota la planta disponible per subdividir l'espai més adequat a cada activitat.

Reiter va dissenyar, va fabricar i va instal·lar 7 unitats de 7,8 metres de longitud i altura 3,25 metres i de 35 unitats més, en aquest cas 2,5 metres d'altura amb una longitud de 6,80 metres.