Edifici de planta el·líptica amb 2 plantes soterrani, planta baixa i 10 plantes trepitjo. Es posa especial atenció en l'orientació dels eixos de la planta el·líptica marcada. D'aquesta manera, en virtut de l'adreça cap a la qual es transita, es percep l'edifici de forma més o menys estilitzada. Es pretén que la continuïtat formal de la construcció es percebi des de l'exterior, per això es plantegen, en planta baixa, dos grans volums a manera de pilars que suporten en el seu interior tots els usos destinats a la gestió hotelera.