Ejemplo de proyecto de centros de formación

Projectes en Centres de Formació

Que Universitat, Escola de Negoci, Col·legi, Institut, Escola d'Adult, Jardí d'Infància, Escola de Música, en definitiva tot tipus de Centre de Formació, no està subjecte a adaptar els seus equipaments constantment.

El pla “Bolonya”, els nous cicles formatius, la variabilitat del nombre d'alumnes per aula, curs i assignatura, fan que cada vegada més es potenciï la flexibilitat dels espais principalment a les aules, sales d'actes, aules magnes, auditoris, sales d'estudi, biblioteques i poliesportius.

REITER ajuda a multiplicar la capacitat de flexibilitzar i adaptar aquests espais amb productes innovadors que faciliten la gestió més eficient de les diverses necessitats a cobrir.

« tornar a tots els projectes