Torre Jussana és un equipament municipal al servei de totes les associacions de la ciutat.

Des de la tornada dels serveis a la seu tradicional del barri de la Clota, l'any 2008, Torre Jussana ha iniciat un nou projecte de centre, caracteritzat per la incorporació de les associacions en el treball quotidià de l'equipament a través de la cogestió entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consell d'Associacions de Barcelona, una entitat que agrupa 23 federacions i coordinadors de la ciutat, en representació de més de 1500 associacions.

Des de Torre Jussana s'intenta afavorir el desenvolupament de les associacions de la ciutat mitjançant l'oferiment de serveis i recursos que responguin a aquestes necessitats, treballant per a la seva constant promoció, dinamització i enfortiment, amb l'objecte d'ampliar el nivell d'influència i l'accionar dins de tota la ciutadania.

Reiter va dissenyar, va fabricar i va instal·lar 28 panells envidriats de 2900 mm d'altura, que formen quatre envans transparents. Això dóna per resultat la implantació de quatre sales independents, més un passadís de circulació central.

El muntatge de les guies a l'estructura de fusta existent, i l'articulació d'espais utilitzant carrils monodireccionals, van constituir sens dubte dos desafiaments que es van resoldre amb solucions específiques, en el primer cas constructives, i en el restant a nivell de disseny tècnic i innovacions de producte.