Edificació específicament concebuda per a l'organització de congressos i altres manifestacions similars, en una ciutat que acusa fins avui certs dèficits en aquesta oferta concreta. El nou Palau de Congressos de Catalunya haurà de situar-se en l'extrem nord-occidental del casc edificat de la ciutat, al costat de l'autopista d'accés des de Tarragona i Lleida. L'edificació a projectar se situa en un paisatge urbà summament heterogeni, al costat de l'imponent volum de l'hotel Rey Juan Carlos I - projectat pels mateixos arquitectes Ferrater i Cartañá - i els seus jardins exteriors, i una sèrie d'extensos complexos esportius. Les característiques singulars del context urbà amb el qual haurà d'enfrontar-se l'edificació, que podria qualificar-se amb propietat de poc urbà, assenyalarà alguns dels condicionants que hauran de ser considerats de forma prioritària al llarg del procés del projecte.