El COEC és una corporació de dret públic que agrupa als odontòlegs i estomatòlegs de tot el territori català, amb la finalitat d'ordenar el desenvolupament de la seva activitat professional en tots els seus àmbits.

Amb la inauguració de les noves instal·lacions en la Travessera de Gràcia, el Col·legi disposa d'un espai propi equipat amb tecnologia d'avantguarda, que vol ser referent d'un nou model de formació de qualitat en benefici de la salut dental dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Reiter va dissenyar, va fabricar i va muntar un envà mòbil divisori para la Sala Auditori. Un envà de característiques especials, per l'ample dels panells que ho componen, pel tipus de decoració, per la prestació acústica que se'ns exigia en aquest projecte i per la implantació de guies a les zones de recollida de panells.