Murs Mòbils Multidireccionals


Els murs Mòbils Multidireccionals permeten compartimentar un espai en qualsevol direcció, segons les característiques i dimensions de la sala i a més ofereixen un alt nivell d'aïllament acústic.

Ofereixen una gran versatilitat ja que poden ser emmagatzemats en un lloc prèviament projectat, tant dins com fora de la sala. D'aquesta forma s'aconsegueix un aprofitament total de l'espai quan els panells romanen guardats.

La seva instal·lació no precisa de guia en el sòl i el sistema patentat de coixinets horitzontals permet un canvi fàcil de direcció dels mòduls.


Modelo H-8601

Indicat para

 • hotels
 • sales de conferències
 • auditoris
 • palaus de congressos

Avantatges principals

 • Alt nivell d'aïllament acústic (45/48/52 dB)
 • Solidesa i resistència
 • Facilitat de maneig dels panells
 • Ideal per a grans espais i llocs amb exigències acústiques altes.

Exemples

Descàrregues

Modelo H-8701

Indicat para

 • hotels
 • sales de conferències
 • auditoris
 • palaus de congressos

Avantatges principals

 • Màxim nivell d'aïllament acústic (50/54/58 dB)
 • Acabats amb un alt valor estètic
 • Ideal per a grans espais i llocs amb exigències acústiques altes.

Exemples

Descàrregues