Murs Mòbils Monodireccionals


Els Murs Mòbils Monodireccionals són una solució òptima en espais que han de compartimentar-se en una sola direcció i que precisen d'un alt nivell d'aïllament acústic.

Aquest sistema, que no precisa de guia en el sòl, és la solució òptima per redistribuir temporalment una sala en dues o més espais de forma lineal.

El seu emmagatzematge s'efectua en els extrems dels carrils i pot quedar a la vista o ocult després de les portes d'un armari de paret.


Modelo H-8500

Indicat para

 • hotels
 • sales de conferències
 • auditoris
 • palaus de congressos

Avantatges principals

 • Alt nivell d'aïllament acústic (45/48/52 dB)
 • Solidesa i resistència
 • Facilitat de maneig dels panells
 • Ideal per a grans espais i llocs amb exigències acústiques altes.

Exemples

Descàrregues

Modelo H-8700

Indicat para

 • hotels
 • sales de conferències
 • auditoris
 • palaus de congressos

Avantatges principals

 • Màxim nivell d'aïllament acústic (50/54/58 dB)
 • Acabats amb un alt valor estètic
 • Ideal per a grans espais i llocs amb exigències acústiques altes.

Exemples

Descàrregues