La necessitat d'adaptar el rebot a pala o a mà s'aconsegueix mitjançant l'ocupació de mur mòbil de manera que la grandària de la pista s'adapta al joc. Amb material fenòlic com a acabat escollit per al mur mòbil, per donar la millor resposta a l'impacte de la bola, aquest mur mòbil dóna tot el joc a just dels pilotaris més exigents.