Cradle to Cradle® - Cerficació mediambiental dels Envans i Murs Mòbils de REITER Systems, SA

Ens hem d'assegurar que la propera revolució industrial sigui verda i generi beneficis tant per a la gent com per al planeta.

La idea essencial es resumeix en el fet que cal redissenyar la forma en què fem les coses. En la naturalesa no hi ha desperdici i no hi ha contaminació.

La idea és senzilla: tots els materials que utilitzem en fabricació han de ser nutrients tècnics (representats pel cicle blau) o nutrients biològics (el cicle verd). Els nutrients tècnics, com els plàstics, el vidre o els metalls, es poden reutilitzar o reciclar. No obstant això, els nutrients biològics, com la fusta, el cotó o el suro, es poden compostar per convertir-los en adob natural.


Actualment la majoria de les empreses socialment responsables no només han de tractar de reduir el dany mediambiental, sinó que han de renovar-se i redissenyar els processos de producció pensant en el cicle total de vida del producte aconseguint productes segurs per al medi ambient i 100% reciclables.

  


Per REITER Cradle to Cradle® implica una reavaluació elemental i una recreació dels productes i processos de REITER perquè puguem assolir els nivells de rendiment que vam establir per endavant per a cada un dels cinc criteris.


El programa Cradle to Cradle® implica totes les parts de la nostra empresa, des de la gestió d'estoc fins al disseny del producte i des de la fabricació fins al suport tècnic i les vendes.

« tornar a notícies