Equip Reiter

A més de les nostres habilitats professionals, a els qui formem part de l'Equip REITER ens uneixen actituds i comportaments que contribueixen decisivament a l'èxit de tots.

Perquè a REITER som gent responsable i compromesa que enfoquem el nostre esforç i dedicació cap a la consecució dels objectius comuns.

Sabem sentir-nos satisfets pels assoliments i mai ens desanimem davant les adversitats. Som gent de lliurament, energia i valor.

Ens satisfan els assoliments que hem aconseguit i ens segueix estimulant el que encara ens queda per aconseguir. Atents a tot allò que puguem millorar, sempre som capaços d'aprendre una nova forma de fer les coses.

Estem oberts als suggeriments de tots, doncs formem un equip i treballem com a tal. Aquesta capacitat ens permet també anticipar-nos als canvis de l'entorn i adaptar-nos a les expectatives i necessitats dels nostres clients.

L'ètica guia el nostre treball, en un marc de respecte i cura de les persones i la seva seguretat, sense perdre mai de vista la vocació de servei als clients. Ens agrada contagiar entusiasme i inspirar confiança, entre nosaltres, als nostres clients, als proveïdors i a la societat.

Així mateix, tenim una especial sensibilitat en què nostres actuacions causin un mínim impacte en la salut de les persones i en el medi ambient, inculcant valors ecològics i formes de treball segures i saludables a tota l'Organització.

Ens apassiona comunicar-nos i sentir-nos motivats, i així créixer personal i professionalment en el marc de REITER. Perquè entenem que la suma de tots ens portarà més lluny que si només ens recolzem en el valor individual de cadascun. Així és l'Equip REITER. Així som nosaltres.